PhDr. Richard MOHYLA - psycholog, etoped, adiktolog a terapeut

Psycholog, etoped, adiktolog a terapeut (17 letá praxe s dětmi s extrémními poruchami chování v ústavní péči). Pracuje jako vedoucí vychovatel v domově mládeže. V přímé práci se věnuje psychologickému, etopedickému a adiktologickému poradenství dětí i dospělých, prioritně pracuje s celým rodinným systémem. Lektorsky se podílí na řadě vzdělávacích programů pro pěstouny (Slezská diakonie, Edugram). Vede skupinu pěstounů na přechodnou dobu. Pracuje jako rodinný terapeut, věnuje se párové terapii, individuální terapii a psychologickému poradenství.

Spolupracuje s dalšími subjekty: 

EUROTOPIA, o.p.s. (Opava, Krnov)                                                                                                                                                            Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.(Ostrava)                                                                                                                                    Elia, z.s. (Orlová)                                                                                                                                                                                                  Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm - Adiktologická poradna.

Vystudoval jednooborovou psychologii ve Vsetíně, etopedii na Ostravské univerzitě. Má dokončen akreditovaný psychosociální terapeutický výcvik (570h - Skupinové formy korektivní, poradenské, reedukační a socioterapeutické práce) na Karlově univerzitě v Praze se zaměřením SUR pod vedením doc. PhDr. Jana Kožnara, CSc..

 Je řádným členem České asociace pro psychoterapii                                                                                                                                                       Člen České asociace adiktologů                                                                                                                                                                                              Člen Asociace manželských a rodinných poradců ČR


PhDr. Radka MOHYLOVÁ - adiktolog, etoped a terapeut

Adiktolog, terapeut a etoped s 22 letou praxí v psychiatrické ambulanci a ve Fakultní nemocnici v Ostravě - Porubě. Souběžně pracovala 20 let s etopedickými a adiktologickými dětmi v ústavní výchově. Vede skupinu pěstounů na přechodnou dobu (Centrum sociálních služeb v Ostravě). Věnuje se individuální, párové a poradenské terapii. 

Vystudovala etopedii na Ostravské univerzitě. Má dokončen akreditovaný psychosociální terapeutický výcvik (Skupinové formy korektivní, poradenské, reedukační a socioterapeutické práce) na Karlově univerzitě v Praze se zaměřením SUR pod vedením doc. PhDr. Jana Kožnara, CSc.. Nyní je studentkou 3. ročníku jednooborové psychologie Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas ve Vsetíně. 

Je členkou České asociace adiktologů. Je členkou Asociace manželských a rodinných poradců ČR. 

Napsali o nás:            

                        https://naserovnovaha.cz/wp-content/uploads/2020/11/Kolibrik_9_listopad-2020_web.pdf    (str.23)

                                     https://www.mufrenstat.cz/assets/File.ashx?id_org=3471&id_dokumenty=219957  (str.4.)