Co vám můžeme nabídnout:

  • psychologické poradenství
  • následná péče dětí (od 12 let) po diagnostickém pobytu nebo hospitalizaci v psychiatrické nemocnici
  • intervenci v aktuální těžké situaci
  • práci s rodinou, celým rodinným systémem
  • adiktologické poradenství  a terapii v oblasti závislostí 
  • vztahové poradenství (párová terapie)
  • online terapie a poradenství
  • vzděláváme pedagogické a sociální pracovníky, jsme schopni připravit na klíč adiktologické nebo etopedické témata, dle potřeb organizace.