PSYCHOLOGICKO - ETOPEDICKÁ   PORADNA               OSTRAVA, KARVINÁ, FRÝDEK-MÍSTEK,  FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

  

V rámci nabízených služeb se věnujeme psychologickému, etopedickému a adiktologickému poradenství dospělých klientů.  Také se věnujeme tématům vztahů rodičů a dětí (od 12 let), rizikovému chování a dispozicím k poruchám chování u dětí a mládeže. Pomáháme řešit širokou škálu jevů, od běžné revolty až po záškoláctví, užívání návykových látek nebo prekriminalitu . 

Pracujeme i s dětmi (od 12 let) v následné péči po diagnostickém pobytu nebo hospitalizaci v psychiatrických nemocnicích (sebepoškozování dětí).


Spolupracujeme s pojišťovnami:

Všeobecná zdravotní Pojišťovna

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

RBP zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra